Iné
Foto zdroj: Flickr

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný dňa 3.3.1973 vo Washingtone. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta.   

Dušan Uhrin, 28. november 2017

V dýchacej sústave vtákov a cicavcov sú značné rozdiely. Vták má dve pľúca, ktoré sú však v podstate nehybné. V tele vtáka je tiež umiestnených niekoľko vzduchových vakov.    

Dušan Uhrin, 12. november 2017

Mnohé vtáky vďačia za prežitie svojej schopnosti lietať. Táto výhoda je u iných živočíchov vynahradená napríklad väčšou hmotnosťou, než akú majú vtáky.  

Dušan Uhrin, 4. november 2017

Krídlo vtáka je vlastne aerodynamická fólia. To znamená, že ako prerezáva vzduch, prúdia vzdušné prúdy ponad a popod krídlo rôznymi rýchlosťami.    

Dušan Uhrin, 4. november 2017

Základ tráviacej sústavy všetkých vtákov i je podobný, nezávisí od konkrétneho druhu. Jadrá sa získajú zo semien zvyčajne ich rozpučením a inú potravu musia vtáky zobákom potrhať na malé kúsky, ktoré možno ľahko prehltnúť. 

Dušan Uhrin, 4. november 2017