Mikózy

Mykózy
Mykóza je súhrnné medicínske označenie pre ochorenie hubami, plesňami a kvasinkami.
Kandidóza
Jej zárodky sa nachádzajú aj u zdravých vtákov. Toto ochorenie napadá najmä sliznice v hornej časti tráviaceho systému (zobákovú dutinu, pažerák a hrvoľ). Jej spúšťačom sú najmä genetická nepripravenosť imunitného systému, oslabenie imunity, dlhotrvajúca liečba antibiotikami (napríklad tetracyklínmi), nedostatočná výživa (nedostatok vitamínu A a proteínov) a nedostatky v hygiene. Choroba sa vyskytuje častejšie počas teplého ročného obdobia, mladé vtáky ochorejú častejšie ako staršie. V chovoch ju nesmieme podceňovať, pretože skrmovanie potravy bohatej na sacharidy (najmä cukor a med – súčasť vaječnej miešaniny) podporuje usadenie C. albicans v organizme. , Prejavy: apatia, spomalený rast, pri po­stihnutí zobákovej dutiny strata chuti do žrania a ťažkosti s prehĺtaním. Vtáky môžu vyvrátiť kyslú, nepríjemne zapáchajúcu tekutinu, u mláďat je zastavené vyprázdňovanie hrvoľa, hrvoľ vyzerá roztiahnutý, jeho steny sú zhrubnuté. Prítomné sú biele povlaky na slizniciach v zobákovej dutine, na jazyku. , Liečba: Nystatín 100 000 m. j./kg ž.hm. 7-10 dní, ketokonazol (Nizoraľ) 10-20 mg/kg 14 dní, súčasné podávanie vitamínu A. , Profilaxia: udržiavať nízku relatívna vlhkosť v chovnom zariadení, nepodávať krmivo, ktoré podlieha rýchlemu rozkladu v teplom prostredí alebo ho ponechať len na krátku dobu, zbytočne nepreliačovať vtáky ATB.
Aspergilóza
Aspergilóza patrí k najčastejším ochoreniam dýchacieho systému u okrasných vtákov. Huby sa vo vysokej miere nachádzajú v plesnivom, zatuchnutom krmive, plesnivej podstielke, v materiáli pre hniezdo a v zle vetraných, vlhkých miestnostiach s preplnenými voliérami. Infekcia sa neprenáša z vtáka na vtáka. Choroba vzniká pri vdýchnutí plesňových spór a pri vyklíčení plesňových hýfov dochá­dza k priamemu poškodeniu orgánov. Okrem tejto systémovej mykózy môžu rôzne druhy Aspergillus spp. tvoriť na rastlinných substrátoch (krmivo vtákov) toxické látkové produkty – mykotoxikózy, ktoré svojimi neurotoxickými a karcerogénnymi vlastnosťami vyvolávajú silné poškodenie vnútorných orgánov (pečeň, obličky). K infekcii dochádza z nadýchnutia spór. Pre schopnosť aspergilových spór dostať sa do dýchacieho systému vtáka je rozhodujúca ich koncentrácia vo vdychovanom vzduchu a výrazne znížená odolnosť organizmu. Dlhšie trvajúca antibiotická terapia, použitie kortikosteroidov, stres pri odchyte, transporte, zmena podnebia a krmiva, preplnenie klietok, nevyvážená potrava (výlučné kŕmenie zrnovinami), nedostatok vitamínu A, iné infekcie vírusmi, baktériami, chlamýdiami a parazitmi - toto sú faktory, ktoré často vedú k chronickej či akútnej aspergilóze. , Akútny priebeh: najmä počas teplého, dusného ročného obdobia (aspergilózne počasie) a prevažne u mladých a čerstvo dovezených vtákov. Trpia náhlymi záchvatmi ťažkej dýchavičnosti, chrapľavými dýchacími šelestami... Ochorenie môže viesť k smrti zaduse­ním, keď sa hubové kolónie dostanú do tra­chey alebo masívnym poškodením orgánov mykotoxínmi. , Chronický priebeh: vyskytuje sa častejšie u starších a dlhší čas v zajatí chovaných vtákov, u ktorých infekciu uľahčuje chronické oslabenie imunitného systému. Na začiatku sú klinické príznaky väčšinou nešpecifické: ospalosť, znížená schopnosť lietať s pokročilou dýchavičnosťou, najmä pri námahe a pri vzrušení môžu byť prvými symptómami. Podozrivé sú chrapľavosť a strata hlasu (aspergilómy v oblasti syrinxu). Postihnuté vtáky môžu náhle uhynúť na nešpecifické symptómy alebo sa zadusiť. , Liečba: v časovom období 4-6 týždňov po­užívame kombináciu ketokonazolu (Nizoral) 30-50 mg/kg 2x denne a ako aerosol minimálne počas 6 týž­dňov 2x denne 15 minút enilkonazolom. , Profylaxia: Minimalizácia infekčného tlaku správnou zoohygienou a správne uloženým krmivom, vyhýbanie sa stresovým faktorom, vyvážené kŕmenie, profylakticky sa môže pridávať vitamín A v dávke 4000 m. j./i vody.
Aflaxikóza
Je ochorenie spôsobené mykotoxínmi plesne rodu Aspergillus. Nedá sa ich detekovať čuchom ani chuťou a neexistuje proti nej žiadny protijed. Plesne ktoré tieto mykotoxíny vylučujú žijú na tmavých teplých a vlhkých miestach a často ich nájdeme aj na nevhodne skladovaných arašidoch , orechoch a kukurici. , Prejavy: Apatia, depresia, strata chuti k jedlu, chudnutie., Profilaxia: Neskrmovať arašidy.