Priechodzie voliéry

Veľkosť klietky voliéry JE najčastejšie diskutovaným aspektom chovateľského zariadenia. Aj v dnešnej dobe používa veľa chovateľov úplne nevyhovujúce rozmery. Papagáje obývajúce otvorené krajiny sú spravidla zdatnejší letci než pralesné druhy. Z toho vyplývajú aj rozdielne nároky na veľkosť chovateľského zariadenia., Z typu obývaného biotopu sa dajú odvodiť aj ďalšie aspekty zariadenia. Pralesným druhom preto vyhovujú skôr zatienený voliéry, zatiaľ čo druhy obývajúce otvorené krajiny majú rady viac svetlé voliéry. Osádzanie voliér vegetáciou je skôr zbytočné, pretože väčšina papagájov rastliny ničí. Pre voliéry s vegetáciou je nutné, aby mali klasické dno s pôdou, po ktorej sa vtáky pohybujú. Hrozí tu preto nebezpečenstvo nakazenia parazitmi zažívacieho traktu. Rastliny sa preto hodia skôr robiť exhibičných voliér. Keď už sa pre taký typ zarazenia rozhodneme, volíme skôr stromové druhy papagájov, ktoré na zem príliš často nezlietavajú. Voliéry by sme potom nemali prepĺňať príliš veľkým počtom vtákov, pretože sa na dne bude akumulovať trus., Pre chov papagájov existujú dva základné typy voliér:

  • Klasická priechodná – môžu alebo nemusí zahŕňať zimovisko. Podlaha môže byť prírodné alebo umelá (betón, dlažba, štrk).
  • Závesné - dno ubikácie je nad zemou. Takáto konštrukcia je hojne využívaná predovšetkým v tropických oblastiach.

Priechodná voliéry sú vhodné pre všetky papagáje. Avšak mali by sa používať len v ojedinelých prípadoch, keď niektorým vtákom závesné klietky vyložené nevyhovujú.., Zariadenie je efektívne smerovať na juh, aby sme dosiahli čo najvyššie možné teploty. Konštrukcie voliér je ďalším dôležitým faktorom. Je väčšina zhotovená z drevených alebo kovových rámov. Prvé spomenuté, ak nie sú oplechované či pobité pletivom, ľahko podľahnú silnejšími zobákom papagájov. Kovové konštrukcie, obzvlášť potom hliníkové, sú takmer bezúdržbové, ľahko vydržia nám mnoho rokov. Pletivo môže byt na rám navarené alebo prinitované. Zo dreva sa časom spojovací materiál ľahko uvoľní. Keď už sa rozhodneme pre drevené konštrukcie, je vhodné vyrobiť rámy "tuplované" Teda pletivo vkladať dovnútra., Použitie dvojitého pletiva je vhodné, ak spolu vedľajšie voliéry sdieľajú bočné steny., V klasických priechodných voliérach je dno ideálne vybetónovať (vydláždiť) a vyfrézovať tu kanálik, ktorý odvádza dažďovú vodu. Zariadenie by sme mali pravidelne dezinfikovať potom spláchnuť vodou. Niektoré dezinfekčné prípravky sú totiž pre vtáky toxické. Uisťme sa navyše, že tu nezostali zadne kaluže s roztokom chemikálii. , Na dno voliéry nie je vhodné používať piesok, štrk či zeminu. Takýto substrát je totiž perfektným živným médiom profesionálne patogény. Ak si však musíte vybrať túto možnosť, volil by som okruhliaky o minimálna hrúbke 15 mm. Myši totiž takú prekážku Nie sú schopné zdolať., Nevyhnutnou súčasťou stavby by sa tiež malo zimovisko. Vletový otvor robiť výletu umiestnime v dolnej polovici čelnej steny, aby sme zabránili zbytočným stratám tepla. Zálet by mal byť vybavený vybavený otvárateľnými oknami, ktoré s nám v letných mesiacoch zaistia dobrú cirkuláciu vzduchu. Vnútornou časť ubikácií býva väčšinou uzatvárateľná. , Pri vstupe do vonkajších voliér hrozí nebezpečenstvo, že nám vták uletí. Preto sa používajú dvojité dvere, medzi ktorými je krátka chodbička. Ak máme kŕmidla či napájačky vonku, musia byť vždy zastrešené, aby nich nepršalo a nelákali ich divoké vtáky.