Loríčkovia

 

Táto skupina vtákov sa delí do dvoch rodov - Cyclopsitta (predtým Opopsitta) a Psittaculirostris. Zástupcovia prvého taxónu sú menší a na hlave im chýbajú tuhé úzka perá, pripomínajúce pichliače.
Loríčkovia pripomínajú v mnohých ohľadoch lori. Sú pestro sfarbení, neustále aktívny a pri dvorení tiež mávajú krídlami. V jednej veci sa však diametrálne odlišujú - vo výžive. Na rozdiel od Lori nemajú na jazyku papily prispôsobené pre zber nektáru. Rovnako tak je rozdielny aj tvar tela.
Väčšina zo spomínaných druhov vykazuje pohlavný dimorfismus.
Areál prirodzeného výskytu Loričkov zasahuje na územie Indonézie, Novej Guiney a severovýchodnej Austrálie. Obývajú tropické pralesy, zalesnené močiare, porasty drevín Melaleuca, ale tiež savany a iné biotopy otvorenej krajiny. Vtáky sa často vyskytujú pozdĺž vodných tokov. Živí sa ovocím a hmyzom, pričom figy predstavujú jeden z hlavných zdrojov potravy. Veľkú časť živej potravy si zadováži práve z fíg, ktoré obsahujú veľa parazitov. Jedná sa o veľmi dôležitú časť jedálnička, ktorá zaisťuje vtákom dostatočné množstvo proteínov. Ako doplnok stravy prijímajú loríčci tiež nektár, kvety a puky. Pri kŕmení sú vtáky veľmi nenápadní a len ťažko ich spozorujeme, prezradiť ich ale môžu napríklad padajúce kusy ovocia.

Loríčkovia sú spoločenské a aktívni papagáje. Ak ich chováme v spoločnosti ďalších vtákov, bývajú k ostatným obyvateľom voliéry agresívne. Dožívajú sa pomerne vysokého veku a čoskoro skrotnú. Ich povaha a vzhľad priťahuje pozornosť mnohých chovateľov, podľa môjho názoru by si ich však mali kupovať len tí skúsenejší. Odchytení vtáci sú po importe veľmi chúlostiví a neznesú väčšie výkyvy teploty alebo vlhkosti. Aj potom, čo si na nové prostredie dobre privyknú, musíme dodržiavať základné pravidlá kŕmenia. Kým ich odchov nie je toľko zložitý, ručné dokrmovanie býva často veľkým orieškom. Mláďatám sa pritom darí zo začiatku dobre, ľahko prijímajú potravu a začínajú sa operovať. Potom však bez akýchkoľvek zjavných dôvodov uhynú. Chovné samičky môžu mať problém s vnútorným krvácaním. Zatiaľ nikto nedokázal problematiku spojenú s chovom Loričkov spoľahlivo objasniť, mnoho odborníkov má však určité teórie. Avšak aj napriek tomu sa dajú zovšeobecniť základné pravidlá ich chovu:

1. Počas hniezdenia musíme vtáky chrániť pred akýmikoľvek faktory, ktoré by ich mohli stresovať. Pri vyrušení totiž rodičia často svoje mláďatá odmietnu alebo ich do-konca usmrtia.
2. Búdka by mala mať dva otvory. U niektorých párov si jeden otvor, ktorý slúži mláďatám k vylučovaniu trusu. Zvyčajne ho vtáčatá začnú využívať asi vo veku 14 dní.
3. Na dosiahnutie úspechu treba vtákom vytvoriť špeciálnu chovnú zmes – viď kŕmenie.
Chovateľské zariadenia:
Voliéry:
Niektorí chovatelia chovajú tieto papagáje vo voliérach s rozmermi 5 x 2 x 2 (d x š x v) m. Výlet je zelený a husto osadený, asi jedna tretina ubikácie je zastrešená. Ďalší zas vo voliérach veľkosti 2 x 0,9 x 2m a 5 x 2 x 2m, v týchto sa však nenachádzala žiadna zeleň. Vtáky sa nachádzali v susedných klietkach. Za chladného počasia sa zariadenie vykurované. Bidlá sú umiestnené len na koncoch voliéry, aby si o ne vtáky pri vyplašení nezlomili väz.
Závesné klietky:
Loríčkovia tiež sú chovaní v závesných klietkach s rozmermi 1,9 x 0,9 x 1,2 m.
Hniezdne búdky:
Ideálne rozmery sú 25 x 14 x I5cm (d x š x v). Vletový otvor by mal byť zatienený a ideálne búdka rozdelená na dve časti, čo obmedzí prienik svetla do priestoru znášky. Vtáci by pri hniezdení nemali byť nikdy rušení.
Vybavenie:
Voliéry sa môžu osadiť rôznymi rastlinami a tak isto na dno voliéry sa môžťu dať kúsky dreva aby si papagáje mali o čo obrusovať zobák.
Teplota:
Podľa jej názoru je kľúčovým úspechom v chove Loríčkov stabilná teplota, ktorá by nikdy nemala klesať pod 20 ° C. V čase hniezdenia potom udržuje chovateľka vlhkosť nad 65% a tesne pred vyliahnutím mláďat ju zvyšuje na 75%.

Zdroj: Tony Silva a kol. , Prúvodce chovom papouškú

Jak už tomu často býva, chovatelia dochádzajú pri svojej starostlivosti o tieto papagáje k rôznym skúsenostiam.
Avšak základnou zložkou potravy sú rôzne druhy fíg resp. plodov figovníkov z rôznom štádiu zrelosti.  Táto potrava je u nich ťažko nahraditeľná. A  to z dôvodu že dôležitou zložkou potravy je vitamín K ktorý je v tomto plode bohato obsiahnutý. Odporúča sa podávať minimálne 3-4 plátky fíg denne. Sušené plody je vhodnejšie namočiť na 1 deň do vody a potom ich pozdĺžne rozrezať či sa vo vnútri nenachádza bielky povlak, ktorý svedčí o prítomnosti mykotoxínov a týmto plodom by papagáje nemali byť kŕmené.
Pre ilustráciu kŕmenia bude asi najlepšie uviesť kŕmne dávky ZOO Praha:

Pre 1 papagája:
1 čerstvá figa, prípadne sušená prevarená 1 minútu posypaná Nektonem Q, 1 polievková lyžica sušeného mixu pro lori Avione, 1 čajová lyžička drobného zrna pro astrildy,  rôzne ovocie - banány, jablka, hrušky, melón, mliečna kukurica, citrusy, paradajky,  trocha múčnych červov,  mix pro lori s medom, polenta a detská ovocná výživa,
Pre 1 pár papagájov:
3 namočené figi pre 1 pár, ovocno-zeleninový mix s Nektonem Q, múčne červy a mravenčie kukly, čerstvé vetvy ovocných stromov, kvety ruží                       
Pripravované pre 10 papagájov:   
3 polievkové lyžice varené ryže, 1 varený nakrájaný zemiak, 1 dusené jablko, 1 dušená mrkva, 1 banán, 2 lyžice výživy pro kojencov, 2 lyžice ovsených vločiek, 1/4 čajové lyžičky multivitamínového prípravku Korvimin, 10ml medu, 1/2 čajové lyžičky rastlinného oleje, 1/8 šalátu nebo čínskej kapusty, cca 100ml vody              
Záverom treba uviesť, že všetci loríčkovia milujú larvy hmyzu, obzvlášť keď sa kŕmia mladé.

Dvorenie:
Pri dvorení sa loríčkovia neustále pohupujú. Samci sa pritom pred samičkou naparujú a kývajú hlavou hore a dole. Medzi ďalšie typické prejavy ich rituálu patrí zbesilé mávanie krídlami. Nabudené vtáky po celú dobu divoko poletúvajú po voliére. Partneri si navzájom tiež preberajú perie.
Párenie:
Bezprostredne pred párením začne samec pochodovať po bidle, pričom dvíha vysoko nohy. Potom položí jednu nôžku na samičkin chrbát a dôjde ku kopulácii. Samec sa pritom stále dotýka hlavou svojej partnerky.
Vajíčka:
U loríčkov znáša samica obvykle dve vajíčka.
Inkubačná doba:
Inkubuje len samica. Inkubácia trvá približne 23 až 24 dní. Samica zasadne hneď po znesení prvého vajíčka.
Mláďatá:
Čerstvo vyliahnuté mláďatá majú biele prachové perie. Rodičia mláďatá príliš nezahrievajú a tie sa teda termoregulujú sami.
Opustenie hniezda:
K opusteniu hniezda dochádza po 45 až 56 dňoch.
Sfarbenie dospelých jedincov:
Do šatu dospelých vtákov sa loríčkovia preperujú vo veku 14-18 mesiacov. Pohlavnej dospelosti dosahujú títo vtáci po 18 až 24 mesiacoch.

Loričkovia alebo figové papagáje ako bývajú často nazývaní nepatria medzi zvyčajné domáce papagáje. Je to jednak dané ich agresívnou povahou. Nie je tomu inak ani v prípade, že sú ručne dokŕmené. A okrem toho tu je tienistá stránka týkajúca sa ich kompilovanej výživy.

ZDROJ: www.parrots.org, www.hbw.com, www.avibase.com, www.birdlive.com,